Världsimmunbristveckan 2016 – Prov! Diagnos! Behandling!

Under Världsimmunbristveckan 22-29 april sker aktiviteter runt om i världen för att öka kunskapen om primär immunbrist. Mörkertalet beräknas vara stort och undersökningar visar att det tar många år från första symtom till att diagnosen ställs.  Under Världsimmunbristveckan 2016 kommer

Världsimmunbristveckan 2016 – Prov! Diagnos! Behandling!

Under Världsimmunbristveckan 22-29 april sker aktiviteter runt om i världen för att öka kunskapen om primär immunbrist. Mörkertalet beräknas vara stort och undersökningar visar att det tar många år från första symtom till att diagnosen ställs.  Under Världsimmunbristveckan 2016 kommer

Engagemang som gör skillnad

Möjligheterna är oändliga och du kan åstadkomma mycket. Tillsammans kan vi göra mycket mer. Vill du göra en insats? Sprid kunskap via Sociala medier, dela ut varningstecken för primär immunbrist på sjukhus och vårdcentraler. Du kan bidra genom att delta vid

Engagemang som gör skillnad

Möjligheterna är oändliga och du kan åstadkomma mycket. Tillsammans kan vi göra mycket mer. Vill du göra en insats? Sprid kunskap via Sociala medier, dela ut varningstecken för primär immunbrist på sjukhus och vårdcentraler. Du kan bidra genom att delta vid

Screening

”När vi äntligen fick komma till en specialist var det för sent, min lilla flicka var för sjuk för att klara transplantationen. Det gör så ont att veta att hon hade kunnat leva om hon fått hjälp i tid.” /Mamma

Screening

”När vi äntligen fick komma till en specialist var det för sent, min lilla flicka var för sjuk för att klara transplantationen. Det gör så ont att veta att hon hade kunnat leva om hon fått hjälp i tid.” /Mamma

Primära immunbrister och immunförsvaret

Primär immunbrist är en medfödd sjukdom som beror på att något i immunförsvaret saknas eller inte fungerar som det ska. Man blir i regel lättare sjuk och kan få svårare att tillfriskna. På pio.nu kan man läsa mer om primära immunbrister.

Primära immunbrister och immunförsvaret

Primär immunbrist är en medfödd sjukdom som beror på att något i immunförsvaret saknas eller inte fungerar som det ska. Man blir i regel lättare sjuk och kan få svårare att tillfriskna. På pio.nu kan man läsa mer om primära immunbrister.

Stamceller och blodprodukter

Nationella navelsträngsblodbanken Du kan hjälpa oss att rädda liv genom att donera det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter att ditt barn har fötts. Detta blod har ett unikt innehåll av stamceller. Dessa kan användas för transplantation

Stamceller och blodprodukter

Nationella navelsträngsblodbanken Du kan hjälpa oss att rädda liv genom att donera det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter att ditt barn har fötts. Detta blod har ett unikt innehåll av stamceller. Dessa kan användas för transplantation

Att leva med en primär immunbrist

Skriver du en blogg om ditt liv med primär immunbrist eller är anhörig och skriver, meddela oss gärna! info@pio.nu På IPOPI webbplats kan du också lägga upp din berättelse Raising awareness, diagnosis and treatment of PI together. Här har vi

Att leva med en primär immunbrist

Skriver du en blogg om ditt liv med primär immunbrist eller är anhörig och skriver, meddela oss gärna! info@pio.nu På IPOPI webbplats kan du också lägga upp din berättelse Raising awareness, diagnosis and treatment of PI together. Här har vi

Hur vet man om det är primär immunbrist?

Två eller fler lunginflammationer per år hos barn och fyra eller fler luftvägsinfektioner per år under en treårsperiod hos vuxen kan vara tecken på primär immunbrist. Det finns ett antal sk varningstecken för medfödda  immunbristsjukdomar, framtagna av läkare som behandlar

Hur vet man om det är primär immunbrist?

Två eller fler lunginflammationer per år hos barn och fyra eller fler luftvägsinfektioner per år under en treårsperiod hos vuxen kan vara tecken på primär immunbrist. Det finns ett antal sk varningstecken för medfödda  immunbristsjukdomar, framtagna av läkare som behandlar